Rules

Membership Rules 
1- Being older than thirteen (13) years of age. 
2- Having a valid e-mail adres. 
3- Information given should be correct. 
4- In the case of not flying without a excuse for two (2) months will result in the cancelation of the membership. 
5- After the finishing of training the flights must be done online. 
6- If the flights are not done online they will be deleted and in the end of two (2) months the 4. Term will be put into effect. 
7- Vatsim code of conduct rules must be complied to at all times. The Vatsim COC can be viewed from www.vatsim.net 
8- FS Airlines client is used for the recording of flights 
9- A valid Vatsim ID is needed for online flights. A valid Vatsim ID can be obtained from www.vatsim.net 
10- The dialogues with ATC and other vPilots must be appropriate. If you witness any problems with other vpilots or vATC inform Anatolia Virtual management of this situation immediatley. 
11- In the end of training or to move on to the next aircraft type you have to complete and pass the necessary exams 
12- In order to pass to the next aircraft type you have to complete 50 hours of flight for short-medium range aircraft and 100 hours for long range aircraft not including the training flights. 
13- On the online flights done during training you have to use the ‘’T’’ suffix in your callsing which will mean that you are currently in training. The termination of this ‘’ T’’ suffix is possible after the completion of all the exams and with the approval of the instructor. 
14- Providing that the management is informed, it is NOT forbiden to fly with other virtual airlines. If a situation should arise in which the management find out that you are flying with another virtual airline without informing, your membership will be terminated.

 

 

 

Üyelik Kuralları 
1- 13 yaşından büyük olmak. 
2- Geçerli bir mail adresi beyan etmek. 
3- Verilen bilgilerin gerçek olması. 
4- İki (2) ay mazeret bildirmeksizin uçuş yapılmadığı takdirde üyeliğiniz sonlandırılır. 
5- Eğitimlerin bitiminden itibaren uçuşlar online yapılmaktadır. 
6- Online yapılmayan uçuşlar geçersiz sayılıp silinecektir ve iki (2) ay sonunda 4. Maddeden işlem yapılacaktır. 
7- Vatsim Code of Conduct kurallarına uyulması zorunludur. Bu kurallara buradan ulaşabilirsiniz. 
8- Uçuşlarda FS Airlines uçuş kayıt programı kullanılmaktadır. 
9- Online uçuşları gerçekleştirmek için geçerli bir Vatsim ID sahibi olmanız gerekmektedir. Vatsim sitesinden üye olup ID alabilirsiniz. 
10- Gerek ATC gerek diğer Vpilotlar ile ikili diyaloglara dikkat edilmeli. Sorun olduğunda Anatolia Virtual yönetimine haber verilmeli. 
11- Eğitimlerin bitiminde ve bir sonraki uçak tipine geçişte sınavlara girilmektedir. 
12- Bir sonraki uçak tipine geçiş için kısa ve orta menzil uçaklarda 50 saat ve uzun menzil uçaklarda 100 saatlik (eğitim uçuşları hariç) uçuş süresini doldurmuş olmak gerekiyor. 
13- Eğitimler boyunca yapılacak online uçuşlarda eğitim gördüğünüzü belirten training anlamına gelen ‘’T’’ ekini kullanarak uçuş yapılır. Bu ekin kalkması için eğitim sonu sınavlardan başarıyla geçmiş olmak ve eğitmenin onayı gerekmektedir. 
14- Anatolia Virtual dışında bir sanal havayolunda uçmak, yönetimi bundan haberdar etmek koşuluyla serbesttir. Yönetime bildirilmeyen durumların tesbiti halinde üyelik sonlandırılır.

PILOT LOGIN
PILOT ID

PASSWORD

Register Login
I forgot my password
 
AIRLINE INFO
ICAO Code : NTL
Callsign : Anatolia
Pilots : 69
Aircrafts : 278
Flights Flown : 12401
Total Hours : 39568.48
Miles Flown : 16408105
Passengers : 16478550
Av. Landing Rate : -186.27 fpm